مستنداتی به سایت خبری – تحلیلی یزدفردا رسیده است که یکی از کارشناسان رسمی دادگستری که کارشناس کارخانجات ، ماشین آلات ، برق و تاسیسات است اقدام به کارشناسی برند،که یک واژه معنوی و متمایز از عنوان کارشناس است، با قیمت تقریبی یک میلیارد تومان اقدام نموده و در این کارشناسی جدا از بحث مذکور ، نکاتی قابل تامل وجود دارد که به اختصار بیان می شود

مستنداتی به سایت خبری – تحلیلی یزدفردا رسیده است که یکی از کارشناسان رسمی دادگستری که کارشناس کارخانجات ، ماشین آلات ، برق و تاسیسات است اقدام به کارشناسی برند،که یک واژه معنوی و متمایز از عنوان کارشناس است، با قیمت تقریبی یک میلیارد تومان اقدام نموده و در این کارشناسی جدا از بحث مذکور ، نکاتی قابل تامل وجود دارد که به اختصار بیان می شود:

-        با توجه به بررسی های انجام شده برند و نام مذکور ثبت رسمی و قانونی نشده است و سوال اینجاست که فردی از کانون کارشناسان چگونه یک برندی که ثبت قانونی نشده است را قیمت گذاری کرده است؟!

-        در کارشناسی واصله که برند را کارشناسی کرده است در دوصفحه 12 بار از افعال آینده و به صورت پیش بینی استفاده شده است و حال انکه اولا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار کشور بازار نوسانی و غیرقابل پیش بینی است و اصولا کار پیشگویی و پیش بینی کار رمالان و جادوگران است و کارشناسان برای ارزشگذاری هر چیزی گذشته و حال را باید در نظر بگیرند و با توجه به صورت های مالی و سود و زیان و موارد معنوی شناخته شدن ، رقبا ، امتیازات ، ... یا روش های دیگری چون ارزشگذاری سهام فعلی و نه قیمت آتی آن ، اقدام به کارشناسی نمایند.

گواه غیر قابل پیش بینی بودن آینده و عدم استفاده از آن در کارشناسی ، پیش بینی سال 99 این کارشناس بوده که با توجه به بیماری کرونا و تعطیلی و عدم اقبال به بسیاری از صنوف سبب زیان های بسیار مالی در سه ماهه اول سال شده است.

به نظر می رسد کانون کارشناسان که مکانی مورد اعتماد برای مردم برای ارزیابی می باشد هم خریدار و هم فروشنده با عنایت به نظر کارشناسی انجام شده و اعتمادی که این نهاد ایجاد کرده است ، اقدام می کنند و شایسته است تا در این خصوص دقت بیشتری صورت پذیرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا