برنامه شهرجهانی از سال 1396 در پی ثبت جهانی شهریزد، رادیویزد برنامه شهرجهانی را با محوریت معرفی جاذبه های گردشگری واماکن تاریخی،فرهنگی و گردشگری استان یزد تولید می کند.

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکزیزد این برنامه روزهای یکشنبه وسه شنبه ساعت16:30به مدت15دقیقه از رادیویزد پخش می شود.

دراین برنامه ضمن گفتگو با اهالی محله های تاریخی شهر یزد با کارشناسان وصاحب نظران درباره بافت تاریخی یزد و ویژگیهای آن صحبت می شود.

برنامه شهرجهانی خود را حدود به بافت تاریخی نکرده و به آبادی ها و شهرهای دیگر استان هم می پردازد.

آیتم هایی که دراین برنامه می شنوید عبارتند از

گزارش ، گفتگو با گردشگران داخلی و خارجی و ساکنان بافت تاریخی

گفتگو با کارشناس درباره ی شهر یزد از منظر تاریخی ، فرهنگی، احترام به محیط زیست و

انعکاس اخبار مرتبط با همایش ها، مرمت ها و بازسازی ها، کتاب های منتشر شده و در حال انتشار و ثبت آثار تاریخی

تهیه کننده و گزارشگر: حمیدرضا امیری

مجری: محمد علیزاده 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا