رئیس بهزیستی شهرستان مهریز گفت: با پیگیری های لازم استعدادهای هنری توانخواهان شکوفا می شود.

رضا زارع رئیس بهزیستی شهرستان مهریز گفت :
تواتخواهان نباید از فضای جامعه دور باشند و توانمند سازی آنها از اهداف اساسی سازمان بهزیستی است.

زارع افزود: تاکنون اقدامات مثبتی در زمینه تئاتر معلولین انجام شده که عزیزان رتبه های کشوری و استانی را کسب نموده اند.
زارع به استعداد های ویژه توانخواهان مهریزی اشاره و ادامه داد: حفظ کل قرآن از سوی توانخواه روشندل فرشته حفار و کسب هیجده مقام کشوری در زمینه تئاتر معلولین از سوی توانخواهان مهریزی نشانه توانایی های ویژه آنها است.
او یکی از وظایف مسئولین شناسایی استعدادها و ایجاد زمینه ظهور توانمندی های معلولین در جامعه عنوان کرد و گفت: نتیجه این امر تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولین و معلولیت و ایجاد نگاه عالمانه نسبت به این عزیزان است.
زارع تصریح کرد: مسئولان برای مناسب سازی ادارات خود اقدامات لازم را انجام دهند.

  • نویسنده : فائزه چاوشیان
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا