رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان یزدگفت: ۲۰۰ تن مرغ منجمد تنظیم بازار به قیمت 13500 تومان از تیرماه در استان یزد توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان یزد،محمد رضا علمدار یزدی گفت: توزیع مرغ منجمد با هدف تعدیل قیمتها وتنظیم بازارگوشت مرغ در سطح استان صورت میپذیرد.

رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان با تاکید براینکه کمبودی از لحاظ تامین و عرضه مرغ در استان وجود ندارد افزود: در تیرماه طی دو مرحله 200تن مرغ منجمد تنظیم بازار با قیمت مصرف کننده13500 تومان در فروشگاههای منتخب استان توزیع شده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا