گزارش تصویری:بازدید عاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه سعادت


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا