یزدفردا: نشست اقتصاد دانش بنیان و جهش تولید به رياست معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد نخبگان کشور، به منظور بررسی اقدامات و مسائل حوزه اقتصاد دانش بنیان یزد و با حضور استاندار و جمعی از مسئولین استان در سالن کوثر استانداری برگزار شد. شایان ذکر است در انتهای این نشست از برنامه عملیاتی توسعه نظام نوآوری استان یزد رونمایی شد. رونمایی از برنامه عملیاتی توسعه نظام نوآوری استان یزد این برنامه، اولین برنامه عملیاتی توسعه نظام نوآوری در کشور است

یزدفردا: نشست اقتصاد دانش بنیان و جهش تولید به رياست معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد نخبگان کشور، به منظور بررسی اقدامات و مسائل حوزه اقتصاد دانش بنیان یزد و با حضور استاندار و جمعی از مسئولین استان در سالن کوثر استانداری برگزار شد.

شایان ذکر است در انتهای این نشست از برنامه عملیاتی توسعه نظام نوآوری استان یزد رونمایی شد.

رونمایی از برنامه عملیاتی توسعه نظام نوآوری استان یزد

این برنامه، اولین برنامه عملیاتی توسعه نظام نوآوری در کشور است

عکس:مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا