هوالوكيل
 هفدهم مرداد ماه که به نام روز بزرگداشت خبرنگار نامگذاری گردیده در حقیقت روز بزرگداشت زنان و مردان فرهیخته ای است که پرچم آگاهی بخشی و دفاع از آزادی بیان را برافراشته اند.

خبرنگاران شجاعی که با حفظ شرافت حرفه ای در پی حقیقت جویی، روشنگری و تحقق حق بر اطلاع و آگاهی از رویدادها به شکل صادقانه و بی طرفانه می باشند.

اصحاب قلم و رسانه چشم بینا و زبان گویای مردم بوده كه با انعكاس انديشه ها و تفكرات رنگارنگ برای وصول به حقيقت و عدالت هماره در تكاپو می باشند.

اینجانب، ضمن تبریک روز خبرنگار، برای خبرنگاران و اصحاب رسانه، سعادت، سلامت و سربلندی آرزومندم.

دكتر محمد حسين جعفری
رئیس هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان یزد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا