یزدفردا:رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد از اجرای سامانه نرم افزاری مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی خبر داد.

به گزارش یزدفردا :حمید رضا رحیمدل اظهار کرد: در اولین مرحله از اجرای سامانه نرم افزاری مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی، خودروهای فعال در این حوزه پس از مراجعه، با نصب برچسب و کدهای ویژه و همچنین صدور کارت فعالیت شناسایی می شوند.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد افزود: از مزایای این سیستم، مدیریت و ساماندهی پیمانکاران و خودروهای حمل پسماندهای عمرانی می باشد که کلیه خودروهای مذکور از تاریخ پنجم مرداد به مدت یک ماه مهلت دارند با به همراه داشتن مدارک اعلام شده به اداره موتوری شهرداری واقع در میدان امام رضا (ع) - جنب ساختمان زندان مرکزی مراجعه نمایند.

وی تصریح کرد: پس از اتمام مهلت مذکور، تنها خودروهایی مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود که برچسب شناسایی برروی آنها نصب شده باشد و از هرگونه فعالیت و حمل و نقل غیرمجاز پسماند جلوگیری و متخلفین به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا