یزدفردا :بدون شرح

عکاس:سید عباس دهقان=خبرنگار افتخاری  یزدفردا

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/3431.jpg

 

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا