یزد فردا: فرماندار یزد گفت: با توجه به مشکلات ناشی از حضور اتباع در بخش‌های اشتغال و سکونت، در حال اجرای دستورعمل‌هایی همچون پاک‌سازی اشتغال اتباع غیرمجاز هستیم.

«سیدمحمد رستگاری» با بیان این که استان یزد در رابطه با حضور اتباع در گلخانه‌ها و فراتر از آن در بخش‌های دیگر اعم از اشتغال و سکونت دچار مشکل شده است، اظهار کرد: با توجه به سوابق سال گذشته، امسال فرمانداری محوریت کار را در دست گرفته و به طور جدی‌تری در ساماندهی اتباع ورود کرده است و در حال اجرا شدن دستورالعمل‌هایی همچون پاک‌سازی اشتغال اتباع غیرمجاز هستیم.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا