یزدفردا :پیرو گزارشات مردمی مبنی بر افزایش بوی نامطبوع در مناطق مختلف شهر یزد تیم خبرنگاران یزدفردا در گشتی شبانه به یافته های جالبی دست یافتند که در فیلمی کوتاه منتشر شده است.
لذا با توجه به اهمیت موضوع از شهروندان میخواهیم تا در صورت داشتن اطلاعات به صورت فیلم یا عکس ما را در این امر یاری کنند.
منتظر سوژه ها و گزارش های شما همشهریان هستیم

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا