یزدفردا:مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با اشاره به برداشت 357 میلیون مترمکعب مازاد برآب قابل برنامه ریزی زیرزمینی در یزد، گفت: با مدیریت برداشت در چارچوب برنامه سازگاری با کم آبی، این امید وجود دارد که پس از 5 سال آبخوان های استان روند بازسازی و پایداری را در پیش گیرند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، چهل و ششمین جلسه کمیته تخصصی ذیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با موضوع بررسی برنامه های سازگاری با کم آبی استان یزد به صورت ویدئو کنفرانس با معاونین وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان صمت ، سازمان برنامه و بودجه کشور وسازمان حفاظت محیط زیست با حضور مسئولین استانی برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه «بنفشه زهرایی» مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ، توضیحاتی در خصوص فرآیند آماده سازی برنامه سازگاری با کم آبی استان یزد ارائه کرد و گفت: پس از مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در کشور و به تبع آن تشکیل کارگروه های استانی؛ استان یزد از اوایل سال 97 تدوین برنامه های سازگاری را در دستور کار خود قرار داد و نسخه اولیه برنامه ها را در دی ماه 97 به دبیرخانه ملی ارسال نمود.

وی افزود: طی دو سال اخیر ایرادات و اشکالات برنامه مرتفع گردید و برنامه نهایی در سال جاری و طی همین جلسه ارائه شد.

«محمدعلی طالبی» استاندار یزد نیز در این کارگروه تاکید کرد: برنامه سازگاری با کم آبی استان یزد با همفکری و همکاری کلیه اعضای کارگروه استانی تدوین و مورد توافق همه اعضا می باشد.

در ادامه «محمدمهدی جوادیان زاده» مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، به ارائه برنامه های سازگاری با کم آبی استان در سه بخش «سیمای آب وضع موجود منابع و مصارف آب استان»، «اقدامات انجام شده» و «ارائه برنامه های سند سازگاری با کم آبی» پرداخت و وضعیت محدوده های مطالعاتی آزاد و ممنوعه استان، حجم آب تجدید پذیر سطحی و زیرزمینی، متوسط حجم کسری سالانه مخازن آب زیرزمینی و حجم سالانه مصارف آب در بخش های شرب، صنعت و کشاورزی مورد بررسی قرار داد.

وی همچنین تامین بیش از 95 درصد مصارف آب استان از منابع آب زیرزمینی و برداشت 357 میلیون مترمکعب مازاد برآب قابل برنامه ریزی زیرزمینی ابلاغی در کاربری کشاورزی؛ کمبود منابع آب به منظور پاسخگویی به نیازهای صنعت و معادن ؛ عدم جلب مشارکت فعال جوامع بهره بردار در مدیریت منابع آب را به عنوان ناسازگاری ها در بخش آب استان مطرح کرد و افزود: کمبود منابع مالی جهت تکمیل طرح های نیمه تمام بخش های مختلف مرتبط با آب ؛ تنش آبی روستاهای استان به دلیل کمبود زیرساخت های تامین، انتقال و توزیع آب ؛ توسعه آلودگی منابع آب زیرزمینی به دلیل رشد فعالیت های صنعتی و شهرنشینی؛ تنزل کیفیت منابع آب زیرزمینی در استان به دلایل طبیعی یا انسان ساخت؛ قیمت پایین تعرفه ها در بخش کشاورزی و صنعت و محدودیت استقرار صنایع آب بر جدید در استان و ضرورت اعمال روش های بهینه مصرف آب از دیگر چالش های ما در بخش آب استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده جهت تدوین برنامه های مرتبط با آب اشاره کرد و گفت: کارگروه سازگاری با کم آبی استان یزد با 18 عضو از کلیه دستگاه های مرتبط و اثرگذار حوزه آب تشکیل و طی دو سال اخیر 31 جلسه برگزار کرده است.

وی درادامه به بیان خلاصه ای از اقدامات انجام شده ی شرکت های آب منطقه ای، آبفا، سازمان جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و مقدار آب صرفه جویی حاصل از اقدامات مذکور پرداخت و خاطرنشان کرد: تجهیز 74 درصدی کنتورهای هوشمند، اصلاح و تعدیل 98 درصد کل پروانه های چاه های کشاورزی، صرفه جویی تجمعی 16 میلیون مترمکعب آب در اثر کاهش منصوبات طی 5 سال اخیر، صرفه جویی 5 میلیون مترمکعبی آب در اثر شارژ کنتور در سال گذشته از جمله اقدامات شرکت آب منطقه ای در این خصوص می باشد.

جوادیان زاده با اشاره به این که طرح خاموشی زمستانه چاه های کشاورزی از سال 95 به مدت 30 روز آغاز و سالیانه 15 روز اضافه شده و در سال 98 به 75 روز رسیده است، اظهار کرد: میزان آب صرفه جویی تجمعی حاصل از آن حدود 100 میلیون مترمکعب است.

وی اضافه کرد: به منظور جلوگیری از استقرار هر گونه واحد آلاینده، منابع آب شرب استان در کلیه دشت ها زون بندی و فریز شده و همچنین مهمترین منابع آلاینده آب زیرزمینی در سطح استان شناسایی گردیده و همواره مورد پایش قرار می گیرد.

این مسئول مهمترین اقدامات این شرکت را طرح بازچرخانی پساب شهر یزد به منظور تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی منطقه چرخاب عنوان کرد و همچنین شرکت آب منطقه ای یزد طرح ایجاد خط انتقال پساب به سه صنعت بزرگ منطقه و جایگزینی پساب با آب کیفی را با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز نموده و به منظور فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی و جلب مشارکت عمومی در خصوص حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی طرح سپاس آب و رویداد آبی را اجرایی نموده است.

وی در ادامه گفته های خود به بیان اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان، شرکت آب و فاضلاب و سازمان صنعت، معدن و تجارت در حوزه صرفه جویی منابع آبی پرداخت و تصریح کرد: مجموع اقدامات انجام شده منجر به صرفه جویی 70 میلیون مترمکعب آب در حوزه فعالیت های جهاد کشاورزی و صرفه جویی4 میلیون متر مکعب در بخش صنعت و معدن و  767 هزار مترمکعبی در حوزه شرکت آب و فاضلاب (در سال 1398) شده است.

جوادیان زاده با اشاره به این که آبیاری تیپ، ارقام زودبازده، کشت نشایی، تغییر تاریخ کشت از بهاره به پاییزه، افزایش مواد آلی خاک با اجرای کشت کود سبز، توسعه گلخانه ها، توسعه گیاهان دارویی، اصلاح و جایگزینی از جمله اقدامات سازمان جهاد کشاورزی می باشد، خاطرنشان کرد: اصلاح و بازسازی شبکه، تعویض انشعابات فرسوده، تعویض کنتورهای خراب و فاقد دقت، خرید دیتالاگر فشار جهت پایش فشار شبکه، اجرای بازچرخانی آب خاکستری و نشت یابی شبکه های توزیع از فعالیت های شرکت آب و فاضلاب در این راستا است.

وی یادآور شد: سازمان صنعت و معدن استان یزد نیز در حوزه صرفه جویی منابع آبی اقداماتی از قبیل بازیافت آب اسپری درایر کارخانجات کاشی، بهینه سازی مصرف و تامین آب صنعتی در مجتمع صنعتی چادرملو، احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و کاهش آب تمیز مصرفی خط تولید کاغذ بسته بندی با سیکل بسته انجام داده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در بخش پایانی گفته های خود به برنامه های سند سازگاری با کم آبی استان و پیش بینی وضعیت آبخوان های یزد اشاره کرد و گفت: بر این اساس روند کاهش تخلیه بخش کشاورزی که بیشتر به دلیل عدم کشش آبخوان می باشد بین سال های 1384 تا 1395 بسیار شدید بوده چنانچه در سال های آتی این روند کاهشی ادامه یابد با فرض این که روند کاهشی در ادامه نمائی یا خطی باشد ، همه آبخوان های استان در زمانی بین 19 تا 40 سال نابود خواهد شد.

وی اظهار کرد: بنابراین با مدیریت برداشت در چارچوب برنامه سازگاری با کم آبی، این امید وجود دارد که پس از 5 سال آبخوان های استان روند بازسازی و پایداری را در پیش گیرند.

جوادیان زاده با بیان این که چشم انداز، ماموریت ها، اهداف و راهبردها اجزای سند سازگاری با کم آبی استان یزد  به شرح زیر می باشند:

 

 تصریح کرد: در برنامه سازگاری با کم آبی استان، 25 طرح شامل 9 طرح جهت کاهش مصرف آب کشاورزی، 5 طرح کاهش مصرف آب صنعت و معدن، 7 طرح کاهش مصرف آب شرب و بهداشت و فضای سبز شهری و 4 طرح نیز به منظور اطلاع رسانی، الگوسازی و فرهنگ سازی دیده شده است.

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا