یزد فردا: نشست خبری رئیس کل دادگستری استان و دادستان یزد با اصحاب رسانه

                             عکاس: مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا