رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شورای اسلامی شهر یزد گفت: به منظور ایمن سازی ساختمان‌های عمومی، آیین نامه اجرایی برای پایش ساختمان‌ها تدوین می شود.

یزدفردا: سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شورای اسلامی شهر یزد در گفت با اشاره به روز آتشنشانی گفت: کمیسیون خدمات شورا پس از برگزاری جلسات متعدد با مدیران آتش نشانی و درخواست گزارش درباره پایش ساختمان‌های عمومی و مجتمع‌های مسکونی، تدوین آیین نامه اجرایی ایمن سازی ساختمان‌ها را در دستور کار قرار داد.

او افزود: به دلیل اهمیت اقدامات پیشگیرانه و به منظور جلوگیری از وقوع حوادثی مانند کلینیک سینای تهران، پایش ساختمان‌های عمومی و مجمتع‌های مسکونی در اولویت قرار گرفت.

نیکنام ادامه داد: هر چند بخشی از این اقدامات قبلا نیز انجام شده، اما بازدید سالانه و پیگیری رفع مشکلات ناشی از ایمن نبودن ساختمان‌ها به صورت جدی در حال انجام است.

رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شورای اسلامی شهر یزد گفت: بر اساس برنامه ریزی مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و رایزنی با مسئولان سازمان‌های ذی ربط، ساختمان‌هایی که پس از پایش، اخطار دریافت ‌کنند، چنانچه در بازه زمانی معین نسبت به رفع مشکل مذکور اقدامی انجام ندهند، ایمن نبودن ساختمان اطلاع رسانی عمومی می‌شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا