پژوهشکده پوشش‌های نانو ساختار دانشگاه پیام نور استان یزد در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری ارتقاء ۱۵ پله‌ای یافت.

یزدفردا: پژوهشکده پوشش‌های نانو ساختاردانشگاه پیام نور استان یزد، عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری، موفق شد، بر اساس امتیازات و رقابت تنگاتنگ و فشرده در ششمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو در سال ۹۸ در بین ۲۵۸ پژوهشکده، دانشگاه و آزمایشگاه با ارتقا ۱۵ پله‌ای بالاتر از دانشگاه‌های یزد، شیراز، امیر کبیر، خوارزمی، رتبه ۷۴ راکسب کند.

بسیاری از دانشگاه‌های دولتی در رتبه‌های پایین‌تر از این تراز قرار گرفته اند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا