یزدفردا برای نخستین بار سندی را منتشر می کند که نشان می دهد تحویل اشیا عتیقه و تاریخی به موزه موقوفه کاظمینی به تایید سید ابوالحسن آیت اللهی "مدیریت آستانه حضرت امامزاده جعفر یزد " رسیده است و این موضوع در تاریخ ۲۵ آذرماه سال ۸۶ به اطلاع اداره کل اوقاف یزد رسیده است.

گفتنی است پس از انتشار خبر مفقودی تعداد زیادی نسخ خطی و اشیا تاریخی در موزه موقوفه کاظمینی توسط یزدفردا ، موضع مدیریت این امامزاده و اداره اوقاف یزد تا کنون فقط انکار بوده است! 

و این موضع به این نگرانی دامن زده است که آیا سرنوشت این اشیا تاریخی و قیمتی به سرنوشت کتیبه مسجد جامع یزد دچار خواهد شد ؟! 

و تنها راه پرهیز از سهل انگاری و دچار شدن موضوع به روزمرگی ، در گیر و دار تایید ها و تکذیب ها تشکیل هیئتی از سوی مدیریت ارشد استان و دادستانی و با حضور نمایندگان نهاد های نظارتی و نمایندگان رسانه های مردمی جهت بررسی موضوع و تطابق اشیا موجود با اشیا تحویل گرفته شده از سوی مدیریت موزه می باشد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا