یزدفردا: نشست خبری دکتر جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر

                                              عکاس: مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا