فرماندار بهاباد با تأکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در ناوگان حمل نقل کارگران گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی جهت سلامت کارگران، بالاترین اولویت را دارد.

یزدفردا: نشست مشترک فرماندار بهاباد، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان با نمایندگان شرکت ها، معادن و رانندگان سرویس های حمل نقل کارگران، صبح امروز چهارشنبه هفتم آبان ماه 99 با محوریت اجرای پروتکل های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار بهاباد با تأکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در ناوگان حمل نقل کارگران گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی جهت سلامت کارگران، بالاترین اولویت را دارد.

"محمدمهدی خانی زاده" همکاری رانندگان با بازرسان را جهت اجرای پروتکل های بهداشتی بسیار مهم دانست و گفت: باتوجه به اینکه بازرسان همیشه حضور ندارند، رانندگان نماینده بازرسان می باشند و لذا کوتاهی در اجرای پروتکل های بهداشتی از سوی رانندگان سرویس کارگران معادن و شرکت ها به هیچ وجه پذیرفته نخواهد بود.

وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه سختی کار و زحمات کادر بهداشت و درمان برای بیماری کرونا را شاهد هستیم گفت: اجرای قوانین و تدابیر ستاد مقابله با کرونا برای حفظ بهداشت و سلامت شهروندان ضروری است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا