دبیر کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: با تلاش‌های انجام شده سازمان‌های صنعت ، معدن و تجارت ، صادرکنندگان استان‌های یزد، قزوین و قم به ترتیب نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود به میزان ۶۳، ۶۱ و ۵۸ درصد اقدام نموده‌اند .

یزدفردا: مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با ارائه گزارشی عملکرد سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور را در ایفای تعهدات ارزی اعلام کرد.

قمری، سازمان‌های صنعت ، معدن و تجارت استان‌های یزد، قزوین و قم را از جمله سازمان‌هایی دانست که عملکرد مطلوبی در موضوع کمیته اقدام ارزی داشته و بیشترین درصد رفع تعهدات ارزی را به خود اختصاص داده اند .

دبیر کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه افزود: با تلاش‌های انجام شده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، صادرکنندگان استان‌های یزد، قزوین و قم به  ترتیب نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود به میزان ۶۳، ۶۱ و ۵۸ درصد اقدام نموده‌اند که بر این اساس استان یزد، بیشترین عملکرد را در ایفای تعهدات ارزی به خود اختصاص داده است.

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی افزود: آمار بیان شده بر اساس نسبت ایفای تعهدات ارزی بوده و نشانگر ارزش ارزی ایفای تعهدات صادراتی نمی‌باشد.

قمری در پایان، میانگین ایفای تعهدات صادرکنندگان سراسر کشور را ۴۰ درصد اعلام کرده و خاطر نشان ساخت: با توجه به اضافه شدن صادرات سال ۹۹ به آمار صادرات سالهای ۹۸ و ۹۷ و فاصله زمانی میان زمان صادرات و مهلت ایفای تعهدات ارزی ، رشد نسبت ایفای تعهدات ارزی در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت .

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا