دشتی گفت: دولتمردان از بدعهدی و جنایاتی که آمریکا و اسرائیل بر ملت ما روا داشتند باید پی برده باشند که تغییر رئیس جمهور در امریکا، سیاست و دشمنی آنها را پایان نمی‌دهد.

یزدفردا: محمدرضا دشتی اردکانی با اشاره به ترور شهید محسن فخری زاده از دانشمدان برجسته کشور در سالگرد شهادت شهید شهریاری دیگر دانشمند هسته‌ای گفت: طی 40 سال گذشته آمریکا، اسرائیل و نوچه‌های آنها جنایات زیادی در حق ملت ایران روا داشتند اما این ترورها ملت ما را بیدارتر کرده و هیچگونه خللی در راه و هدف ملت ایران که استقلال آزادی و جمهوری اسلامی است وارد نمی‌کند.

وی ادامه داد: طی این 40 سال و با جنایات استکبار و ترورهای کوری که به دست عوامل آمریکا و اسرائیل در کشور ما رقم خورده است مردم ما پی به ذات خبیثانه آمریکا و اسرائیل برده‌اند و می‌دانند که مذاکره با امریکا جز خسارت چیزی به دنبال ندارد اما متاسفانه برخی دولتمردان ما همچنان به دنبال مذاکره با آمریکا و غرب هستند.

نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری هم در برجام و هم در دیگر مقاطع راه را مشخص کرده است و دولتمردان ما نیز از بدعهدی‌ها و خیانت و جنایت‌هایی که آمریکا در طول تاریخ بر ما رواداشته باید به این مهم پی برده باشند که با رفتن یک رئیس جمهور و آمدن رئیس جمهور دیگر در آمریکا، سیاست و دشمنی آنها پایان نمی‌پذیرد و آمریکا همچنان خوی استکباری و جنایتکارانه خود را دنبال می‌کند.

دشتی با بیان اینکه باید پاسخی قاطع و سریع از سوی ایران به جنایت اسرائیل در ترور دانشمند هسته‌ای کشور شهید فخری زاده داده شود، گفت: ترور دانشمندان هسته‌ای ایران نشان از درماندگی اسرائیل و آمریکا در مقابل پیشرفت‌های ایران در عرصه‌های مختلف است اما دشمن باید بداند که با این اقدامات ملت ما بیدارتر و آگاه‌تر می‌شوند و با عزمی جدی‌تر قدم در راه پیشرفت کشور قرار می‌دهند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا