یزدفردا: نوع حادثه : برق گرفتگی جوان ۳۲ ساله میبدی
زمان حادثه : سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۹ ،ساعت ۱۰:۴۷ صبح
توضیحات حادثه : جوان ۳۲ ساله ی میبدی( از کارگران پیمانکار اداره برق ) ،حین انجام خدمت، بدنبال برق گرفتگی دچار ایست قلبی _ تنفسی می شود ، خوشبختانه پس از انجام اقدامات پایه ی حفظ حیات در محل و انجام عملیات پیشرفته ی احیا در مسیر انتقال ، مددجو به عملیات احیاء واکنش مثبت نشان داده و این جوان ۳۲ ساله با هوشیاری کامل تحویل بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد شد .

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا