سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد از بررسی تملک و آزاد سازی ها برای اجرای طرح های عمرانی در مناطق پنج گانه شهرداری و انطباق آن با سیاست بودجه ای سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد خبر داد و افزود: در جلسه ای مشترک که با حضور معاونین شهردار، مدیران مناطق، مدیران بودجه و املاک برگزار شد، تملک و آزاد سازی برای اجرای طرح ها به صورت مجزا و منطبق با میزان سقف بودجه بررسی و نهایی شد.

یزدفردا: مجید بیکی اظهار کرد: در این جلسه، با بررسی دقیق تمام تملک ها بر روی نقشه و سامانه شهرسازی شهرداری، تملک ها به چهار بخش، تملک و آزاد سازی های نیمه تمامی که در سال ۱۴۰۰ به اتمام می رسد، تملک و آزاد سازی های نیمه تمامی که در سال ۱۴۰۰ به اتمام نخواهد رسید، تملک و آزاد سازی های جدید که در سال ۱۴۰۰ به اتمام می رسد و تملک و آزاد سازی های جدید که در سال ۱۴۰۰ به اتمام نخواهد رسید، تقسیم شدند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد و سایر اعضا، اولویت بررسی در تملک و آزاد سازی ها را، مسیرگشایی، رفع گره های ترافیکی و نیاز ضروری در مناطق دانستند و مقرر گردید اولویت با پروژه های نیمه تمامی باشد که در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید و یا به عنوان پروژه شاخص و ضروری منطقه شناخته شده است و از تملک های بدون طرح یا کارشناسی نشده، خودداری شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا