انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی معدن استان یزد با مشارکت اعضای محترم سازمان به پایان رسید.

یزدفردا: هیات اجرایی انتخابات از اعضایی که در این انتخابات شرکت نموده اند و همچنین کلیه افرادی که در برگزاری این انتخابات ما را یاری نموده اند کمال تشکر را دارد.

نتیجه انتخابات به شرح ذیل می باشد:
اعضای اصلی
محمدرضا اسدی ساغندی
حبیب اله حاجی زاده اردکانی
سید جلال میرجلیلی
امیرحسین کوهساری
رضا رهنمای یزدی
اعضای علی البدل
جواد غلام نژآد
کوروش رشیدی شریف آباد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا