جورابی در گفتگوی کوتاه با یزدفردا ضمن اعلام این خبر گفت: حضور چهارساله در شورای شهر یزد برای رسیدن به اهداف و برنامه هایم کافی بوده و جا را برای افرادی که برای توسعه و خدمت به مردم شهر یزد برنامه دارند خالی کردم .

وی در ادامه تاکید کرد: در انتخابات آتی با تمام توان برای معرفی افراد دلسوز و تاثیر گذار در شورا تلاش خواهم کرد.

این عضو فعلی شورای شهر در ادامه خاطر نشان کرد :برای انتخاب شهردار زن ایده و برنامه ای را ارایه و دنبال خواهم کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا