به گزارش یزدفردا، قرائن نشان می دهد حمیدرضا قمی عضو تکنوکرات شورای شهر یزد که مسئولیت سخنگویی این شورا را نیز برعهده دارد برای شرکت مجدد در انتخابات رد صلاحیت شده است‌.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا