در نشست امام جمعه بهاباد، فرماندار بهاباد و جمعی از مسئولین با مدیران کارخانه گندله سازی بهاباد، رشته ها و مهارت‌ های شغلی مورد نیاز جهت بکارگیری در این کارخانه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش یزدفردادر نشست امام جمعه بهاباد، فرماندار بهاباد، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، رئیس فنی و حرفه ای و مدیران دبیرستان و هنرستان بهاباد با مدیران کارخانه گندله سازی بهاباد، رشته ها و مهارت‌ های شغلی مورد نیاز جهت بکارگیری در این کارخانه مورد بررسی قرار گرفت.  

مهندس فرشاد، مدیرعامل شرکت فولاد غدیر ایرانیان  در این نشست رشته ها و مهارت های مورد نیاز جهت اشتغال در گندله سازی بهاباد را تشریح نمود و در پایان مقرر شد آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای نسبت به هدایت تحصیلی و ایجاد دوره های آموزشی براساس نیازهای شغلی این کارخانه اقدام نمایند تا بتوان از نیروهای بومی شهرستان بهاباد در گندله سازی استفاده نمود.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا