بعد از ظهر امروز نشست خبری "دکتر شریف" مشاور ورزشی مدیرعامل و "هادی عباسی" مدیر باشگاه فرهنگی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

عکس از: مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا