به گزارش یزدفردا: معرفی پروژه های عمرانی و زیرساختی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد

مرکز DIS و مرکز شلتر ( گرمخانه)

خیابان امام خمینی (ره) میدان شهدا
مجری: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی استان یزد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا