بعدازظهر یکشنبه 19 دی ماه نخستین نشست خبری عمیدالدین خطیبی رئیس، محسن میرزایی معاون بهداشتی، بهروز حیدری معاون غذا و دارو و حبیب نیکوکار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

عکس از: مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا