یزدفردا: مسابقه بزرگ دکلمه زهرای علی، در ۳ بخش کودک، نوجوان، بزرگسال.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا