نشست خبری "محمد جواد ابوالحسینی" معاون هماهنگی امور عمرانی، "حامد شیشه بری" مديركل دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيک، "محمد يارمند" مديركل دفتر امور شهري و شوراها و "محمدعلی اعتباری" مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد شب سه شنبه دوازدهم بهمن ماه با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

عکس از: مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا