عکاس: مجید دهقانی زاده 


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا