به گزارش یزدفردا: عباس عبدی، نوشت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید نام خود را تغییر دهد و بنویسد ستاد مبارزه با بدحجابی. زیرا عملکرد آنان با این نام موجب انحصار «منکر» به «بی حجابی» شده و این منکری بزرگ و ظلم به کلمات و تحریف است. امر به معروف، در اصل مبارزه با فساد، ظلم، تبعیض، فقر و بی عدالتی است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا