یزدفردا: رئیس اداره فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی یزد از اهدای عضو پزشک یزدی به 1 بیمار هموطن خبر داد.

به گزارش یزدفردا: دکتر پورشمسی گفت با رضایت خانواده مرحوم دکتر محمد رضا زارع ۶۰ ساله اهل و ساکن یزد که به علت ایست قلبی دچار مرگ مغزی شده بود، اعضایش برای پیوند به بیماران نیازمند به عضو اهدا شد.

وی افزود: کبد این ایثارگر در بیمارستان شهید صدوقی به بیمار نیازمند پیوند شد.

رئیس اداره فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: با فداکاری خانواده این ایثارگر نوزدهمین اهدا عضو سال جاری در استان یزد به ثبت رسید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا