ظهر روز چهارشنبه 9 شهریور ماه نشست هم اندیشی «سید محمدرضا مدرسی» فرماندار یزد با خبرنگاران با حضور «فاطمه ایزدپناه» مادر شهید خبرنگار «علی اکبرکوروش فر» و همچنین جمعی از معاونین فرماندار در محل اقامتگاه بوم گردی خانه نشاط یزد برگزار شد.

مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا