یزدفردا "وزیر راه و شهرسازی با اشاره به امکان تامین منابع مالی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن از طریق فروش اموال و دارایی‌های دولتی تا سقف 30 هزار میلیارد تومان، از تهاتر 12 هزار میلیاردی با پیمانکارها خبر داد.
به گزارش یزدفردا"رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در گفت و گو با خانه ملت؛ در رابطه با اقدامات وزارت‌خانه متبوع خود در تامین منابع مالی طرح جهش تولید مسکن از طریق فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی، گفت: امسال می‌توانیم از طریق فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی و وزارت راه تا سقف 30 هزار میلیارد تومان برای طرح نهضت ملی مسکن تامین منابع مالی داشته باشیم.

وی اظهار کرد: طبق آخرین آمار حدود 12 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های دولتی با پیمانکاران تهاتر صورت گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا از محل فروش اموال مبلغی هم در صندوق ملی مسکن واریز شده است اظهار کرد: اموالی که برای واگذاری در نظر گرفته شده با پیمانکاران تهاتر شده و حساب آن در صندوق ملی مسکن نگهداری می‌شود./

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا