نشست جمعی از بانوان یزدی با سیدمحمد رضا مدرسی فرماندار شهرستان یزد با موضوع نشاط اجتماعی در خانواده در سالن فرمانداری یزد برگزار شد.

#مجید_دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا