نشست خبری دکتر «جعفر میعادفر» رئیس سازمان اورژانس کشور به همراه دکتر «احمد دهقان» رئیس سازمان اورژانس و دکتر «عمیدالدین خطیبی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد روز چهارشنبه 5 بهمن ماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا