برخی کاربران به هواداری از خانم جعفری به اظهارات معاون دادستان واکنش نشان دادند.

بررسی های صورت گرفته یزدفردا نشان دهنده آن است که پس از اینکه سه قاضی دادسرا ( قاضی کشیک که اتفاقا روحانی بوده) و بازپرس شعبه ۷ ویژه امر به معروف و بازپرس شعبه ۱ دادسرا به این نتیجه رسیدند که خانم جعفری و شخص همراهش به دنبال فیلمبرداری از دختر بدحجاب بودند و بعد از اعتراض خانواده وی خانم جعفری اولین ضربه را به سمت یکی از اعضای خانواده می زند.

این مساله در شورای فوق العاده تامین استان نیز بررسی و استاندار تاکید می کند بدون تعارف واقعیت قضیه توسط دادستانی اطلاع رسانی شود.
دادستان یزد نیز به بهانه بازدید باغ دولت آباد شخصا امروز در مانیتورینگ باغ حاضر و موضوع را بررسی کرده است.
در واقع نعیمی نژاد سخنگوی مسئولین عالی استان بوده است .
پس بهتر است دوستان قبل از اینکه واکنش نشان دهند با بررسی موضوع و اطلاع دقیق اعلام نظر کنند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا