یزدفردا: با ایثار هموطن دیگر، اولین اهدای عضو در سال جاری در استان یزد به ثبت رسید.

به گزارش یزدفردارئیس مرکز مدیریت پیوند دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی گفت: اعضای پیکر مرحوم محسن دهقانی ۴۱ ساله که به دلیل خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده، به بیماران نیازمند اهدا شد.

دکتر علی دهقان افزود: کبد این ایثارگر در بیمارستان شهید صدوقی و کلیه‌ها در بیمارستان ابوعلی سینای شیراز به بیماران نیازمند پیوند گردید.

وی تصریح کرد: با فداکاری خانواده این ایثارگر، اولین اهدای عضو سال جاری در استان یزد به ثبت رسید.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا