نشست خبری «سیدعلی میرنژاد» شهردار و «علی میرجلیلی» رئیس شورای اسلامی شهر شاهدیه روزسه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار شد.

مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا