یزدفردا "از بین بردن محیط زیست برای نجات ما از تغییرات آب و هوایی که نمی توانیم از آن اجتناب کنیم، اما فقط آن را کاهش می دهیم احمقانه ترین ایده به نظر می رسد.

اما این دقیقا همان کاری است که ما با استقرار گسترده نیروگاه های خورشیدی و بادی بی پایان انجام می دهیم.

آنها نه تنها به زمین بیشتری نسبت به سایر فناوری های پاک مانند هسته ای نیاز دارند، بلکه به استخراج معدن و پردازش شیمیایی بیشتری نیز نیاز دارند و به ازای هر واحد انرژی تولید شده در مقایسه با هسته ای، تا 300 برابر مواد سمی بیشتری در محیط زیست آزاد می کنند.

آیا این همان آینده نابسامان است که ما واقعاً برای فرزندانمان تصور می کنیم؟

ما چندین دهه پیش راه حل انتشار کربن را در قالب انرژی هسته ای داشتیم، اما جامعه تصمیم گرفت و ما از عواقب مرگبار آن رنج می بریم. ما انرژی هسته ای را رها کردیم و زمین بهای آن را می پردازد..

امید واریم تصمیم گیران در استان یزد به بررس بیشتر در این رابطه بپردازند تا حداقل از یک چاله به چاه نیافتیم.

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا