یزدفردا؛ صبح امروز سید مسعود عظیمی معاون امور اقتصادی با ارسال نامه به استاندار یزد از این سمت استعفاء داد که با موافقت دکتر فاطمی روبرو شد . به گزارش خبرنگار یزدفردا متن کامل این استعفاء به شرح زیر است...

بسم الله الرحمن الرحيم

خدای عزوجل را سپاس که هر چه در ایام عمر کاری این کمترین، گذشت مملو از" آموختن" و "تجربه ای تازه "بود و لحظه لحظه اش، تنها با هدف "ساختن "و "آباد کردن "جایی ،چیزی و یا حتی "دلی" سپری شد.

با خویشتن خویش صادق بودن، چلچراغ راهم در سراسر این روزگاران بود و اگر در پرتو این ویژگی ،خاطری آزرده شد و دلی رنجید از خدای بزرگ میخواهم که آن دل را به سمت اینجانب نرم نماید.

هر آنچه در توان داشتم را همواره در مسیر کار و کوششی هوشمندانه و مداوم به کار گرفتم تا در پرتو عنایت و فضل الهی ، در چنین ایامی، شرمسار و شرمنده خویش، وجدان خویش و از همه مهم تر مردمان سامان خویش نباشم و انشاا.... استعفای اینجانب نقطه پایان این مسیر روشن نخواهد بود.

دنیا محلی برای گذر است و "گذشتن" و "گذشت کردن" مهم ترین صفت جاری در حیات انسانیست در مورد این جانب حرفهایی و نوشته هایی رفته است که اگر نویسنده و یا گوینده اش در بیان آن بر مدار "صدق" بوده، امیدوارم خدای بزرگ مسیر رستگاری را بر من بگشاید و در ادامه این راه، گام هایم را در مسیر درستی اش هدایت و استوار نماید و اگر نویسنده و یا گوینده اش حرف "صدق " بر زبان و قلمش جاری نکرده از آستان حضرت دوست خواهانم که قلبش را به روی حقیقت بگشاید، زبانش را مهربان گردانیده ،نور محبت را در دلش روشن و زنگار کینه و عداوت را از افکارش بزداید.

اکنون که پس از سالها خدمت در مسئولیت و سمتهای مختلف، پس از درخواستها و مذاکرات متعدد با پذیرش استعفای اینجانب توسط استاندار محترم، تقدیر بر این قرار گرفته است که با شناخت و اندوخته ای مهم در عرصه های اجرایی ، گام به سوی مسیری دیگر نهم ،خاضعانه و خالصانه از همه همکاران عزیزم در طول این سالها، جامعه عزیز، صنعتگران، کشاورزان، کارفرمایان، فعالان حوزه گردشگری، معدنی، اصناف و بازاریان، مدیران دستگاههای اجرایی، قضایی، مسئولین همراه و دلسوز نظارتی و اطلاعاتی، استان تشکل های مختلف بخش خصوصی، به خصوص استانداران خدوم در ادوار مختلف، به ویژه جناب آقای دکتر فاطمی و دکتر طالبی که توفیق همراهی و همگامی آنان را بیش از پیش داشته ام صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و امیدوارم مردم عزیز استانم خصوصا شهرستانهای کمتر برخوردار استان، روزگارانی به و بهتر از امروز را تجربه کرده و نام "یزد" که میراث گرانبهای نیاکانی اندیشمند و نیک اندیش است، همواره پر آوازه و خوش آوازه بر جای بماند و نسلی تو با اندیشه و انگیزه ای تازه پای در رکاب بالندگی این سامان نهند. 
به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست
با تقدیم احترام فائقه
سید مسعود عظیمی

۱۴۰۲/۰۳/۲۰

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا