یزدفردا :خبرهایی ناگوار کننده برای یزدی ها ،حجت الاسلام صادقی مدیر کل سابق اوقاف استان اصفهان به عنوان جانشین حجت الاسلام زارع زاده مدیرکل اوقاف استان یزد معرفی شده است.

حسین زارع زاده استعفا و حجت الاسلام رضا صادقی مدیرکل سابق اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با حضور در اداره کل اوقاف و امورخیریه استان یزدعهده دار سمت خطیر و پر مسئوليت مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد خواهد شد.

نکته مهم در این انتصاب آن است اینکه چرا و به چه علت مدیر کل استان استعفا داده بماند، ولی با وجود مدیران با تجربه در استان چرا باید یک اصفهانی برای یزد انتخاب شود.
حسین زارع زاده مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان یزد پس از 7 سال تصدی بر مدیریت اوقاف و امورخیریه که در تاریخ  ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ به این سمت منصوب شده بود، سابقه  ریاست ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های تفت و یزد را در کارنامه خود داشت.


تکریم و معارفه رسمی  در روز سه شنبه 30 خرداد 1402 انجام و برگزار خواهد شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا