یزدفردا:عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: این کمیسیون در راستای مبحث امنیت غذایی, دولت را مکلف کرد تا تغذیه شیر رایگان را در سنین رشد در مدارس ابتدایی دولتی اجرایی کند.

محمدرضا دشتی اردکانی  با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه امنیت غذایی بیان کرد: کمیسیون در راستای مبحث امنیت غذایی دولت را مکلف کرد تا تغذیه شیر رایگان را در سنین رشد در مدارس ابتدایی دولتی اجرایی کند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا