یزدفردا: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیرداری شهرستان تفت از رفع تصرف هزار و ۵۳۹ مترمربع از اراضی ملی در منطقه ده بالا خبر داد.

به گزارش یزدفردا: زارع سروی گفت: با اجرای حکم قضایی یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان تفت در ۶ ماه سال جاری، ۳۸ فقره به مساحت ۶ هکتار و ۵۳۶ هزار و ۱۵۴ متر مربع از اراضی ملی در شهرستان از تصرف اشخاص سودجو خارج شد.

وی افزود: ۹ فقره آن به مساحت ۱۲ هزار و ۴۸۸ مترمربع مربوط به دهستان شیرکوه بوده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تفت ادامه داد: یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان به طور شبانه‌روزی، اجرای عملیات گشت و حفاظت از اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی را در دستور کار خود داده و با همکاری و تعامل با مقامات قضایی و انتظامی شهرستان اجازه نخواهد داد که سودجویان و متجاوزین به اراضی ملی و دولتی، اقدام به تخلف و تصرف کنند.

زارع سروی از شهروندان خواست هرگونه تخلف و دست درازی به اراضی ملی را به شماره ۱۵۰۴ گزارش دهند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا