یزدفردا: فرماندار میبد از مجتمع نانوایی در مسیر میبد – ندوشن بازدید کرد.

به گزارش یزدفردا: فرماندار میبد در این بازدید گفت: این مجتمع نانوایی با هدف تامین نان واحد‌های صنعتی، بیمارستان‌ها، معادن رستوران‌ها، زندان و مناطق روستایی و جلوگیری از تشکیل صف در نانوایی‌های سطح شهرستان راه اندازی شده است.

سجادی پور افزود: این نانوایی هم اکنون با ظرفیت ۱۰ تن در ماه دو نوع نان تافتون و لواش ماشینی پخت می‌کند و این میزان به پنج نوع نان و ظرفیت پخت بیشتر قابل افزایش است.

فرماندار میبد با بیان اینکه این مجتمع سومین مجتمع در شهرستان میبد است گفت: درحال حاضر ۱۳۸ نانوایی در شهرستان میبد فعالیت دارند و با توجه به ذائقه مردم انواع نان تافتون، لواش ماشینی، بربری، سنگگ پخت و به مشتریان عرضه می‌کنند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا