یزدفردا: مدیر روابط عمومی سازمان اورژانس استان یزد: نوزاد عجول میبدی، در منزل بدنیا آمد.

به گزارش یزدفردا: طباطبایی گفت: ساعت ۲۲یکشنبه مهر ماه ۱۴۰۲، ماموریت تسهیل فرآیند زایمان توسط کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی پایگاه شهری میبد انجام و پس از تولد نوزاد، مادر و نوزاد با حال عمومی خوب به بیمارستان امام جعفرصادق (ع) منتقل شدند.

وی افزود: کارشناسان شرکت کننده در این ماموریت شادی آفرین، آقایان مرتضی باشی یزدی و صابر آقایی بودند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا