یزدفردا: گروهی از محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا وصله پوشیدنی جدیدی ابداع کرده اند که با تحلیل عرق فرد سلامت او را رصد می کند.

به گزارش یزدفردا به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این وصله از یک ماده خاص ساخته شده و می تواند گلوکز، pH و دمای بدن در عرق را ردیابی و اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت بدن انسان فراهم کند. همچنین این ابزار به شناسایی و مدیریت بیماری هایی مانند دیابت کمک می کند.

به گفته محققان عرق انسان منبعی غنی از نشانگرهای زیستی است. این موارد نشان دهنده وضعیت سلامت یا بیماری در بدن هستند.

اما رصد نشانگرها در عرق بدن کار ساده ای نیست زیرا غلظت های آنها مختلف است و با توجه به عوامل مختلفی مانند تمرین، رژیم غذایی و محیط اطراف تغییر می کند. از سوی دیگر حسگرهای پیشین عرق با محدودیت هایی مانند حساسیت اندک، سطح تماس و ثبات کم روبرو هستند.

محققان برای غلبه بر این چالش ها از یک ماده نوین به نام گرافن القا شده با لیزر(LIG) استفاده کردند. LIG یک ماده انعطاف پذیر است که به آسانی و از اتم های کربن با آرایش کندوی عسل تهیه می شود. محققان LIG را با یک شبکه ۳ بعدی از آلیاژ طلا و نقره و مواد نانو کامپوزیت کربن محور تقویت کردند که این امر ویژگی های رسانایی و مقاومت اکسیداسیون و تراکم ماده را بیشتر کرد.

LIG اصلاح شده می تواند با بررسی اکسیداسیون گلوکز موجود در عرق، سطح این نشانگر بدن را بسنجد. فرایند اکسیداسیون جریان برق یا تغییری احتمالی در نسبت غلظت گلوکز ایجاد می کند. همچنین این ماده می تواند سطح pH در عرق را با اندازه گیری یون های هیدروژن در محلول بسنجد. محققان حسگرهای گلوکز و pH را با یک حسگر دیگر مبتنی بر LIG ترکیب کردند که قادر به اندازه گیری دما در عرق بدن است. در مرحله بعد آنها حسگرهای مذکور را در یک لایه میکروسیال انعطاف پذیر یکپارچه کردند که قادر بود عرق را نمونه گیری کند و بسنجد.

محققان وصله پوشیدنی را با چسباندن حسگر و لایه میکروسیال به یک زیرلایه انعطاف پذیر تکمیل کردند. این وصله به اندازه دو تمبر پستی است و می توان با چسب نواری آن را روی پوست چسباند. وصله مذکور می تواند برای تحلیل و رصد واقعی داده ها، آنها را به طور بی سیم به یک رایانه یا دستگاه موبایل منتقل کند.

به گفته پژوهشگران این وصله اطلاعات ارزشمندی درباره سلامت انسان فراهم و به تشخیص و مدیریت بیماری هایی مانند دیابت کمک می کند. همچنین می توان با انجام اصلاحاتی، به وصله این قابلیت را داد تا نشانگرهای زیستی دیگر در عرق مانند هرمون ها، الکترولیت ها و متابولیست های بدن را رصد کند. نشانگرهای مذکور اطلاعاتی درباره وجوه مختلف سلامتی مانند میزان استرس، آب بدن، مواد مغذی و متابولیسم را فراهم کند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا