حمیدرضا صالحیه یزدی

اینجا ساختمان جدید بیمارستان شهید رهنمون است. جدای از حرف و حدیت‌های پیرامون آن و ایرادهای ساختاری، ظاهر و نمای آن است که بی‌تناسب با ساختار شهر یزد، ظاهر شده است. همراه با افسوس، سخنان مهندس سیدمحمد بهشتی، مشاور ارشد رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به خاطرمان می‌آید:
«آنکه بیش از همه نمی داند یزد چیست و یزدی کدام است خود یزدی ها هستند. گرچه حتی ساختمان مدرن را می توان یزدی ساخت؛ که این شهر تاریخی یزد را معنا می کند...
زمانی که آرشیتکت بزرگ، فیلیپ جانسون، می خواست در اصفهان، طرح مجتمع مسکونی را کنار پل خواجو برنامه ریزی کند، از مسئولان، ضوابط حریم خواست. پاسخ دادند: ما ضوابط حریم نداریم. هر ضابطه ای شما رعایت کنید همان مبناست.
او پاسخ داد اینگونه مسئولیت من سنگین تر شده و باید آن محدوده را بررسی کنم. وی با بررسی اصفهان در سال 55، ضوابطی تعیین کرد و مجتمعی مسکونی را طراحی کرد. که در این سال ها باقی مانده و کسی حاضر به فروش نیست. حالت بنا شبیه جوانی است که زانوی ادب زمین زده و محو تماشای پل خواجوست، این در چهره اش انعکاس پیدا کرده و نمی خواهد اظهار وجود کند. آنقدر بنا مؤدب است که احتمالاً هیچ کدام از دوستان ندیده اند.
در برابر یزد باید ادب به جا بیاوریم و ارزش بگذاریم. پا روی آن نگذاریم. این بنا، چیزی فانتزی نیست. که در تاقچه بگذاریم مانند عکس پدربزرگ و جلوی او هرکاری دوست ندارد انجام دهیم. باید مانند پدربزرگی که بر سر سفره ما نشسته در برابرش ادب به جا آورد. و این ادب، خود مشخص می کند که چه کارهایی باید انجام داد و چه کارهایی را نه.
در دنیا شهرهای تاریخی کم نداریم. آنها با صفت هویتشان با هم متفاوتند و هنر آنها به همین تفاوت است. اما وقتی بیمار می شوند همه شبیه به هم می شوند و تنزل پیدا می کنند.»


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا